Integritetspolicy – House of Liquids
På House of Liquids, nedan kallat bolaget, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.
Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Superstandard Stockholm AB (556593-4311), Masugnsvägen 30, 168 67 Bromma är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter när ditt företag/du registreras som kund, när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst, deltar i tävlingar, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event eller utbildningar etc. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer eller personnummer samt betalningsinformation. Det kan också gälla bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator – även om inga namn nämns, eller olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person.
I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi avser att behålla dem.

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:
* För att registrera dig som kund/kontaktperson
* För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel och andra digitala tjänster
* För att bearbeta dina beställningar, leveranser
* För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
* För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och/eller leverans
* För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
* För att hantera bokningar av event, mässor, utbildningar, prenumerationer
* För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev, kampanjtidningar eller annan information/kommunikation
* För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
* För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund eller ansluts till nya tjänster
* För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
* För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information
* För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
* För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
* För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
* För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.
Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.
Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:
* Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
* Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
* Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
* Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
* Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.
* Avstå från riktad marknadsföring.
* Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).
* Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Däremot hanteras ibland distribution av nyheter, inbjudningar och annan marknadsföring tillsammans med externa parter. Dessa får dock aldrig tillgång till personuppgifterna utan finns endast med som avsändare.

Länkar
Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

Personuppgiftsansvarig
Superstandard Stockholm AB
Masugnsvägen 30
168 67  Bromma

Telefon: +46 (0)70 766 66 52
E-post: info@superstandard.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556593-4311
Momsregistreringsnummer: SE556593431101